fbpx

BUNDLES MY

תקנון תנאי השימוש בפלטפורמת מייבאנדלס

בעת שימוש בפלטפורמת מייבאנדלס, הנך נותן את הסכמתך לתנאי השירות למשתמש המפורטים להלן
(״תנאי שירות״) ואלה יחייבו אותך.

נא קרא את תנאי השירות שלהלן בעיון רב לפני השימוש בפלטפורמת מיי באנדלס. אם אינך מסכים לתנאי השירות, נא הימנע משימוש בפלטפורמת מיי באנדלס. תנאי שירות אלה חלים על כל שימוש בפלטפורמת מייבאנדלס ועל הסכמי הרכישה שנעשו לפי תנאי השירות.
שימוש בפלטפורמה או גלישה אליה מהווים אישור תנאי שימוש אלה, תיאור מפורט יותר של פלטפורמת מייבאנדלס ומידע על דרישות המערכת ניתן למצוא ב https://mybundles.co.il/terms
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן: “תנאי השימוש) עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בחברה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש שלהלן. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור.
יובהר – כל התמונות באתר הם להמחשה בלבד ולא מחייבות, יתכן ויהיו שינויים במוצר הסופי שיסופק.

תנאי שירות אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לשני המינים כאחד.

הגדרות

 1. “ספק” – פירושו, ספק מוצרים שחתם על הסכם עם מייבאנדלס ומציע את מוצריו, לפי העניין, באמצעות פלטפורמת מייבאנדלס.
 2. “הסכם רכישה” – פירושו אחד מההסכמים המחייבים שלהלן, לפי העניין:
  לרכישת באנדל של ספק ו/או שירותי משלוחים אפשריים במסגרת הזמנה שתתבצע על ידי משתמש ע”י כרטיס אשראי בלבד.
 3. “מיי באנדלס” – היא, מיי באנדלס בע”מ מרח’ מצדה 7 בני ברק “פלטפורמת מייבאנדלס” – היא, יישום דיגיטלי בשם מייבאנדלס המסופק על ידי מייבאנדלס על מנת להזמין חבילה מהספקים של מייבאנדלס.  
 4. “שירות של מיי באנדלס-” היא, פלטפורמת מייבאנדלס והאתר של מייבאנדלס שכתובתו http://mybundles.co.il ואתרים נוספים המוזכרים באתר זה.
 5. “חשבון מיי באנדלס בארגון” – הוא חשבון באפליקציה של מיי באנדלס שניתן להשתמש בו בקבוצה מאורגנת כגון הארגון ו/או מקום עבודה
 6. “מייבאנדלס בארגון” – פירושו, שיטת התשלום והמאפיין של אפליקציה מייבאנדלס שבאמצעותם משתמשים מורשים של חברה ו/או הארגון יכולים לבצע הזמנות על חשבון החברה.      
 7. “משתמש” או “אתה” – הוא, בן אדם המשתמש בשירות של מייבאנדלס
 8. פרטי הזהות של מייבאנדלס – מיי באנדלס בע”מ, ח.פ. 515949808 שם מסחרי: “מיי באנדלס,” דוא”ל לשירות לקוחות: [email protected]
 9. מידע אודות פרטי הזהות, החבילה והשירותים של הספקים יסופק באמצעות האפליקציה של מייבאנדלס או ואתר האינטרנט של מייבאנדלס.

השירות של מיי באנדלס

 1. מיי באנדלס היא פלטפורמה שבאמצעותה משתמשים יכולים לרכוש חבילות של מגוון מוצרים ושירותי משלוחים, מיי באנדלס מאפשרת את קיום הרכישה והמשלוח בשירות של מייבאנדלס.
 2. הספקים מספקים מידע על מוצריהם ושירותיהם בשירות של מייבאנדלס, לרבות, מידע על רכיבי החבילה.
 3. כל המידע המוצג באמצעות השירות של מייבאנדלס מוצג (AS IS) על ידי מייבאנדלס כפי שהתקבל מהספק והוא באחריותו המלאה והבלעדית של הספק.
 4. בעת בחירת חבילה ושירותים שהמשתמש מעוניין לרכוש באמצעות שימוש בשירות של מייבאנדלס, המשתמש מבצע הזמנה מחייבת לרכוש את החבילה והשירותים בתנאים המוצגים למשתמש בשירות של מייבאנדלס וזאת לפני ביצוע ההזמנה כשהזמנה מתקבלת מהמשתמש, ולאחר שמייבאנדלס העבירה למשתמש אישור הזמנה, המשתמש או הארגון , כורתים הסכם מחייב לרכישת שירותי מייבאנדלס
 5. ביטול לפי חוק הגנת הצרכן בתוך 14 ימים בתנאי שיוחזר הבאנדל השלם באריזתו המקורית, אין החלפה ו/או ביטול ו/או המרה של:
 6. (3) טובין שעל פי דין אין להחזירם.
 7. (4) מוצרי מזון.
 8. (5) תרופות ותוספי תזונה.
 9. (6) טובין פסידים.

חשבונות משתמשים

 1. למשתמשי השירותים של מיי באנדלס ישנה זכות מוגבלת, לא בלעדית ולא עבירה ושאי אפשר לתת בה רישיונות משנה להשתמש בשירות של מייבאנדלס, כפי שמוצעת לך מעת לעת, רק למטרות המפורטות בתנאי שירות אלה.
 2. על מנת להשתמש בשירות של מיי באנדלס, המשתמש חייב ליצור חשבון משתמש בהתאם להוראות הרישום בשירות של מיי באנדלס. הרשאות הכניסה לשירות של מיי באנדלס הן אישיות, המשתמש יוודא שכל הרשאות כניסה לחשבון המשתמש ומידע שווה ערך הנחוץ לגשת לחשבון המשתמש יישמרו בסודיות ושהשימוש בהן ייעשה באופן מאובטח שאינו נגיש לצדדים שלישיים. למשתמש יכול להיות רק חשבון משתמש אישי אחד.
 3. במקרה של חשד של אדם לאמור שהנודע והרשאות הכניסה לחשבון המשתמש של המשתמש, או שהייתה לו גישה לחשבון המשתמש של המשתמש, המשתמש ידווח על כך למיי באנדלס ללא דיחוי. המשתמש אחראי לכל שימוש בפלטפורמה של מייבאנדלס ולכל פעילות שהתבצעה בחשבון המשתמש שלו.
 4. על מנת שתוכל להשתמש בשירות של מייבאנדלס, יש למסור למייבאנדלס פרטים של כרטיס אשראי תקף. מייבאנדלס איננה מאחסנת מידע על אמצעי התשלום שלך, מכיוון שדבר זה נעשה על ידי ספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי שמייבאנדלס משתמשת בשירותיו. בעת השימוש בשירות של מייבאנדלס, מתבצעת הסכמה לשלם עבור כל הרכישות הנובעות משימוש זהה, מלבד לצורך רכישות שבוצעו באמצעות מייבאנדלס בארגון על חשבון הארגון . יש לשמור שפרטי כרטיס האשראי או המידע על אמצעי התשלום האחר שמסרת לחשבון המשתמש שלך יהיו מעודכנים.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל/SMS לבעל החשבון.
 7. ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. החברה אינה בודקת מראש את זהות בית העסק ולא תהיה לחברה כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו יצרן או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע”י יצרן.


  הודעות פרסומיות

 8. במסגרת השירותים ישלחו הודעות / הודעות פוש על סטטוס ההזמנות, או הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות, לרבות מידע על מבצעים או הנחות, או שירותים חדשים, בעת הרשמה לשירות אתה נותן את הסכמתך לקבלת הפרסומים השונים מהחברה או מחברות בקבוצה או הקשורות אליה, הנך ראשי להסיר את כתובת המייל או מספר הנייד מרשימת התפוצה על ידי כפתור הסרה או בהודעה חוזרת – לעוד מידע אנחנו מזמינים אתכם לעיין במדיניות הפרטיות של החברה.

עלות השימוש באתר ותנאי תשלום

 1. השימוש של משתמש הקצה לבצע קנייה באתר הינה ללא תשלום.
 2. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 3. קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי בית העסק.
 4. חיוב משתמשי הקצה יכול להיעשות בכרטיס אשראי בלבד.
 5. על משתמש הקצה לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף.
 6. כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, הן על היצרנים והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי החברה לא תישא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

תשלומים

 1. המשתמש, או הארגון במקרה של חשבון מייבאנדלס בארגון, ישלם את מחיר הרכישה המפורט בהזמנה. מייבאנדלס גובה את כל התשלומים מהמשתמשים או הארגון בשם הספק. אם ההזמנה מבוצעת תוך שימוש במייבאנדלס בארגון, המשתמש מאשר את התשלום בשם הארגון.
 2. המשתמש רשאי לקיים את חובת התשלום שלו רק באמצעות שימוש בשיטת התשלום המקוונת הרלוונטית המוצעת בשירות של מייבאנדלס. או באמצעות שיחת טלפון כשהמשתמש, או הארגון, במקרה של חשבון מייבאנדלס בארגון, ישלם את מחיר הרכישה למייבאנדלס באמצעות שיחה טלפונית בעזרת הIVR.

אספקת ההזמנה

 1. ההזמנה תסופק למיקום שאושר על ידי המשתמש בשירות של מיי באנדלס.
 2. המשתמש חייב להיות זמין לקבלת שיחות במספר הטלפון שהמשתמש מסר לשירות של מייבאנדלס. אם לא ניתן ליצור קשר עם מספר הטלפון שהמשתמש מסר, מייבאנדלס רשאית לבטל את המשלוח והמשתמש או הארגון עלול להיות מחויב במלוא מחיר ההזמנה.
 3. המשתמש חייב להיות נוכח במיקום שהוגדר לאספקה בין זמן ביצוע ההזמנה לבין מועד קבלת החבילה. אם המשתמש אינו זמין במיקום שאישר לקבלה בזמן הגעת השליח ואינו מגיב לאחר שני ניסיונות ליצור איתו קשר , מייבאנדלס או הספק יהיו רשאים לבטל את המשלוח והמשתמש או הארגון יהיה מחויב בעלות משלוח של 30 ₪ עבור כל באנדל שהוזמן.
 4. החברה רשאית לשנות את מדיניות המשלוחים מעת לעת (לרבות גובה דמי המשלוח) ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. שינויים אלה לא יחולו על הזמנות שנקלטו במערכת החברה לפני מועד השינוי.
 5. יובהר, כי הלקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בנקודת המסירה שהגדיר בעת ההזמנה, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב) בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הוא ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי המשלוח.
 6. השירות ניתן באזורים מסוימים במדינת ישראל, ואלה עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וללא התראה מוקדמת. על מנת לברר אם מען מסוים נמצא באזור השירות, אנא היעזרו ברשימת הערים המופיעה בתחתית האתר, אספקת המוצרים תיעשה רק כאשר המען נמצא באזור שירות קיים, ובכפוף לכך שאין גורם אחר המונע את האספקה.

השארת מוצרים מחוץ לדלת

 1. הזמנה ראשונה – בהזמנה הראשונה של לקוח לא תתאפשר השארת המוצרים בסמוך לדלת המען לאספקה, הזמנה ראשונה תימסר לידי הלקוח באופן אישי בלבד.
 2. מהזמנה ראשונה והלאה ניתן להגדיר שההזמנה תונח ליד דלת הכניסה של הלקוח וזאת באחריות הלקוח בלבד. ולא תהיה לו כל תביעה על החברה.

איסוף וקבלה של הזמנה במרלו”ג – (מרכז לוגיסטי)

 1. אם המשתמש לא הזמין שירותי משלוח של החבילה המפורטת בהזמנה, אלא איסוף במרלו”ג של מייבאנדלס, ניתן לאסוף את החבילה במרלו”ג. המשתמש יקבל אישור אלקטרוני נפרד כאשר החבילה תהיה מוכנה לאיסוף. מייבאנדלס רשאית לקבוע תנאים לזיהוי המשתמש בעת איסוף החבילה המפורטים בהזמנה.

אומדני זמנים

 1. כל זמן אספקה או זמן איסוף שמייבאנדלס מסרה הינם אומדני זמנים בלבד. אין התחייבות שההזמנה תסופק, או תהיה מוכנה לאיסוף במועד שנרשם. זמני האספקה של החבילה עשויים להיות מושפעים מגורמים כמו פקקי תנועה, שעות עומס ותנאי מזג אוויר.

הגבלת אחריות

 1. לחברה אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר. החברה אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי היצרן או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.
 2. התמונות באתר להמחשה בלבד.
 3. לחברה אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של משתמשי הקצה באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של משתמשי הקצה באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע”י משתמשי הקצה. על כן החברה אינה אחראית בדבר זהות משתמשי הקצה או התוכן והמידע המפורסמים באתר.
 4. משתמש הקצה מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. החברה, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.
 5. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי משתמש הקצה או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של משתמש הקצה ו/או מידע המאוחסן במחשבו של משתמש הקצה ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי ומשתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.
 6. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד. ובכל מקרה שלא פיצוי, מקסימום הפיצוי לא יעלה על גובה ההזמנה שבוצעה.
 7. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע”י יצרנים או ע”י מי ממשתמשי הקצה באתר.
 8. החברה לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. החברה לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של החברה, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע”י משתמש קצה וסך האחריות והחבות הכוללת של החברה הנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו משתמש קצה במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה כנגד החברה.
 10. על אף האמור, החברה רשאית למסור לצדדים שלישיים, פרטי התקשרות של יצרנים, בכל מקרה בו היא תמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות היצרן באתר מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה, של משתמש קצה באתר, החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו של משתמש הקצה, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).
 11. האתר זמין 24 שעות ביממה לביצוע הזמנות, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ביטול עסקה והחזרות

 1. המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באמצעות האתר (בהתאמה “משתמש” ו-“עסקה”) אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.
 2. אופן ביטול עסקה: ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות בלבד (“הודעת הביטול”): בדוא”ל [email protected], פנייה ישירה לשירות הלקוחות של האתר באמצעות פניה בצ’אט באתר או טלפון במספר הטלפון של השירות המפורסם באתר.
 3. הודעת הביטול תועבר משירות הלקוחות של האתר במקביל ליצרן / מרלוג הרלוונטי.
 4. מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי: כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים בלבד:
 5. ברכישה של טובין – מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מבניהם).
 6. ברכישה של שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  a. עיסקאות שלא ניתן לבטל:
  b. עסקאות לרכישת טובין פסידים;
  c. עסקאות לרכישת כל סוגי המזון.
  d. עסקאות לרכישת טובין שבעקבותן הטובין יוצרו במיוחד בעבור המשתמש; ו/או תוקנו לפי בקשתו.
  e. עסקאות לרכישת טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.
  f. מארז שנפתח על ידי הלקוח

תוצאות ביטול עסקה

 1. ביטול עקב פגם או אי התאמה – במידה וביטל משתמש עסקה עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין (או השירות) שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, או עקב אי אספקת הטובין או השירות שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:
 2. החברה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
 3. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך לחברה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
 4. ביטול שאינו עקב פגם או אי התאמה במידה וביטל משתמש עסקה, מטעם שאינו פגם או אי התאמה, יחולו ההוראות להלן:
 5. החברה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש; כשחיובו של המשתמש בשל העסקה יבוטל ויימסר לו עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב כאמור. מהמשתמש לא ייגבו סכומי כסף כלשהם, זולת דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 30 ₪ לבאנדל בנוסף לעמלת הסליקה בסך 2% מעלות העסקה.
 6. בסעיף זה, “דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת החברה הוצאו על-ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה, או בשל ביטולה.
 7. במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, עליו להחזירם לחברה במקום עסקה, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.

זכויות קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בשירות של מייבאנדלס או בקשר אליו ובכל התיעוד הנלווה ובכל חלקיו והעתקיו מוקנות באופן בלעדי והן רכוש בלעדי של מייבאנדלס ו/או של קבלני המשנה שלה ו/או מעניקי הרישיונות שלה. “זכויות קניין רוחני” – פירושן, זכויות יוצרים וזכויות נלוות )לרבות זכויות במאגר מידע, בקטלוג וזכויות בתצלומים,( פטנטים, דגמי שימוש, זכויות במדגמים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סודות מסחריים, ידע וכל צורה אחרת של זכויות קניין רוחני, בין אם רשומות ובין אם לאו.
 2. תנאי שירות אלה אינם מעניקים למשתמש כל זכויות קניין רוחני בשירות של מייבאנדלס, וכל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה שמורות למייבאנדלס, ולקבלני המשנה/ מעניקי הרישיונות שלה.

הוראות נוספות לגבי השימוש בשירות של מייבאנדלס

 1. השירות של מייבאנדלס זמין רק לאנשים בני 18 שנים או יותר.
 2. משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני החברה שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לכך.
 3. המשתמש יקפיד על כל הכללים והתקנות החלים בבואו להשתמש בשירות של מייבאנדלס, לרבות רכישת אלכוהול וטבק. בקשה של משתמש לשירותי משלוחים של משקאות אלכוהוליים יכול שתסורב במקרה שהוא אינו יכול להמציא תעודת זהות תקפה לשליח של מייבאנדלס שמוסר את ההזמנה שתוכיח שגילו של המשתמש הוא לפחות 18 שנים.
 4. מייבאנדלס מפתחת ללא הרף את שירותיה, כך עשויה מייבאנדלס לשנות או להסיר חלקים שונים מהשירות של מייבאנדלס, לרבות תכונות, חבילות וספקים הזמינים בשירות של מייבאנדלס באופן חלקי או מלא.
 5. בעת השימוש בשירות של מייבאנדלס, המשתמש עשוי להיתקל בתוכן או מידע שאינם מדויקים, אינם מלאים, בעיכוב, מטעים, לא חוקיים, פוגעניים או מזיקים מבחינה אחרת. ככלל, מייבאנדלס אינה בודקת את התכנים המסופקים על ידי הספקים. מייבאנדלס אינה אחראית לתכנים או למידע של צדדים שלישיים )לרבות ספקים( או לכל נזקים שהם תוצאה של שימוש או הסתמכות על חומרים אלה.
 6. המשתמש לא: (i) ישתמש או ינסה להשתמש בחשבון אישי של אדם אחר אצל מייבאנדלס ו/או לגשת לנתוני התשלום האישיים של אדם אחר באמצעות השירות של מייבאנדלס או להשתמש בכרטיסי התשלום האישיים של אדם אחר בעת השימוש בשירות של מייבאנדלס, ללא הסכמתו של האדם האחר; (ii) יעתיק, ישנה או ייצור יצירות נגזרות מהשירות של מייבאנדלס או מכל טכנולוגיה קשורה; (iii) יעשה הנדסה הפוכה, הידור הפוך, פירוק, פיענוח או ינסה בדרך אחרת להפיק את קוד המקור של השירות של מייבאנדלס או כל טכנולוגיה קשורה, או כל חלק מהם; (iv) יסיר כל מודעות של זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות הנכללות בשירות של מייבאנדלס או מצויות בו; (v) יסיר, יכסה או יטשטש כל פרסומת המצויה בשירות של מייבאנדלס; (vi) יאסוף, ישתמש, יעתיק או יעביר כל מידע שהתקבל מהשירות של מייבאנדלס ללא הסכמה של מייבאנדלס; (vii) ישתמש בבוטים או בשיטות אוטומטיות אחרות על מנת להשתמש בשירות של מייבאנדלס; (viii) ייצור חשבון במייבאנדלס בזהות מזויפת או זהות של אדם אחר; או (ix) יכנס לשירות של מייבאנדלס שלא באמצעות הממשק שסופק במפורש על ידי מייבאנדלס, כגון האפליקציה של מייבאנדלס או האתר של מייבאנדלס.
 7. מייבאנדלס זכאית להסיר משתמש מהשירות של מייבאנדלס לאלתר ו/או לסרב למלא הזמנות או לבטל הזמנה של משתמש, אם (i) המשתמש עושה שימוש לרעה בשירות של מייבאנדלס או גורם נזק או פגיעה לשימוש בשירות של מייבאנדלס או לספקים של מייבאנדלס או למייבאנדלס או לעובדים של מייבאנדלס, (ii) למייבאנדלס יסוד סביר להאמין שבוצעו מעשי תרמית על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירות של מייבאנדלס, (iii) המשתמש מגיש הזמנה שקרית )לדוגמה, אינו משלם או אינו נוכח במקום האספקה או האיסוף על מנת לקבל את ההזמנה( או אינו ממלא בדרך אחרת חובה הנובעת מתנאי שירות אלה; (iv) קיים ספק סביר בנכונות או אמיתות ההזמנה. אם מייבאנדלס מבטלת הזמנה שכבר שולם עבורה, מייבאנדלס תעביר ו/או תזכה את הסכום לאותו חשבון משתמש או חשבון מייבאנדלס בארגון שממנו בוצע.

סיום התקשרות

 1. תנאי שירות אלה תקפים כהסכם מחייב בין מייבאנדלס למשתמש עד להודעה נוספת כל עוד שהמשתמש משתמש בשירות של מייבאנדלס.
 2. המשתמש יכול להפסיק את השימוש בשירות של מייבאנדלס בכל עת. מייבאנדלס רשאית להפסיק את שירותיה באופן זמני או קבוע בכל עת.

תלונות ושירות לקוחות

 1. מייבאנדלס אינה מצהירה דבר או מתחייבת לרמת אמינות, יעילות, דייקנות, איכות או התאמה, בקשר עם השירות של מייבאנדלס על מאפייניו השונים או כל שירות המוצע על ידי מייבאנדלס. מייבאנדלס אינה לוקחת על עצמה כל מצג או התחייבות שאינם מפורטים במפורש בתנאים אלו.
 2. במקרה של פגמים באספקת ההזמנה, המשתמש יכול ליצור קשר עם שירות הלקוחות של מייבאנדלס, בטלפון הבא: 9917* או דרך צ’אט שירות הלקוחות בפלטפורמה.
 3. הן המשתמש והן הספק מכירים בכך ומאשרים, כי הספק אחראי באופן בלעדי לפגמים כלשהם בתכנים.
 4. משתמש שגילה פגמים בביצוע הסכם הרכישה חייב להגיש תלונה ללא דיחוי למייבאנדלס, עם תיאור ברור של הפגמים.

הדין החל וסמכות השיפוט

 1. על תנאי שירות אלה ופרשנותם יחול הדין הישראלי, מחלוקות הנובעות מתנאי שירות אלה יוכרעו בבית המשפט המוסמך במחוז ת”א.

שינויים

 1. תנאי השירות למשתמש אלה כפופים לשינוים.
 2. מייבאנדלס תפרסם את תנאי השירות למשתמש המתוקנים באתר האינטרנט של מייבאנדלס ותיידע את המשתמש שתנאי השירות תוקנו בשירות של מייבאנדלס או בדוא”ל לכתובת הדוא”ל שנמסרה לשירות של מייבאנדלס על ידי המשתמש. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השירות המתוקנים של מייבאנדלס, עליו/ה לחדול להשתמש בשירות של מייבאנדלס

המחאת זכויות

 1. מייבאנדלס זכאית להמחות את זכויותיה וחובותיה, כולן או מקצתן, לפי הסכם זה באופן מלא או חלקי לצד קשור או לחליף ו/או קונה ו/או רוכש של נכסיה העסקיים הנוגעים לשירות של מייבאנדלס ללא צורך בהסכמה מוקדמת של המשתמש.

המשתמש אינו זכאי להמחות כל זכות מזכויותיו או כל התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, באופן מלא או חלקי.