משלוחחינם!

BUNDLES MY

מדיניות פרטיות


מדיניות החזרות

 

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

כללי

 1. האתר מופעל על ידי מיי באנדלס בע”מ ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט במתכונת של פלטפורמה וירטואלית. האתר מהווה “פלטפורמה וירטואלית” ולכן אפשרות הקניה בפלטפורמה תותנה בכך שכתובת המקבל תהא באזור פעילות הפלטפורמה.
 2. מיי באנדלס בע”מ מספקת פלטפורמה פרסומית ושיווקית למגוון מותגים (להלן: “בתי העסק”) המעוניינים למכור מוצרים (להלן: “המוצרים”) לקהל הרחב (להלן: “הקונים”) למען הסר ספק, מיי באנדלס בע”מ אינה מייצרת את המוצרים. מיי באנדלס בע”מ מעמידה לרשות המותגים את האתר כבמה להצגת המוצרים בלבד ואין לראות את מיי באנדלס בע”מ כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. האחריות עבור המוצרים תהיה אך ורק מול המותגים וללא אחריות של מיי באנדלס בע”מ.
 3. מיי באנדלס בע”מ מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, לרבות המשתמש הקצה הנכנסים לאתר המופעל על ידה ובבעלותה – בכתובת https://mybundles.co.il וכן למשתמש הקצה בשירותים השונים המוצעים במסגרתו (להלן: “משתמש הקצה)”
 4. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת מיי באנדלס בע”מ במידע שנמסר לה על ידי משתמש הקצה בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או בעת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או בעת מסירת מידע במסגרת מבצעים, הטבות וקמפיינים הכוללים איסוף מידע ממשתמש הקצה וכן את האופן שבו מבצע משתמש הקצה שימוש בתכנים, המצויים באתר ו/או הקשורים במועדון הלקוחות ו/או בניוזלטר ו/או במבצעים ובקמפיינים אליהם נחשף באמצעות כל אלו.
 5. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. מיי באנדלס בע”מ רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט של מיי באנדלס בע”מ (https://mybundles.co.il). שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמת משתמש הקצה לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 6. הפרטים שיסופקו למיי באנדלס בע”מ, יכול ויאומתו כנגד מידע אודות משתמש הקצה שיש כבר ברשות מיי באנדלס בע”מ או כנגד מידע דומה שסופק למיי באנדלס בע”מ.
 7. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 קבלת מדיניות הפרטיות

 1. השימוש באתר זה https://mybundles.co.il להלן: “האתר”), על ידך, משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה”), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע”י חברת מיי באנדלס בע”מ ח.פ. 515949808 שכתובתה מצדה 7 בני ברק (להלן: “מיי באנדלס בע”מ”)
 2. במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: “מדיניות הפרטיות”), עליך להימנע משימוש באתר.
 3. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד מיי באנדלס בע”מ, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה במיי באנדלס בע”מ, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מיי באנדלס בע”מ על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.
 4. מיי באנדלס בע”מ שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי במדיניות הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור.
 5. חברת מיי באנדלס בע”מ ושאר החברות בקבוצה (להלן: “מיי באנדלס,” “אנחנו”) מעבדת נתונים אישיים של המשתמשים בשירות הזמנות החבילה של מייבאנדלס (״האפליקציה של מיי באנדלס״) ושל המבקרים באתר https://mybundles.co.il (ה”אתר).
 6. בהצהרת פרטיות זו, המילים “השירותים של מיי באנדלס” מתייחסות לאתר ולאפליקציה של מיי באנדלס, כאחת. בהצהרת פרטיות זו, המילים “משתמש” או “אתה” מתייחסות ללקוחות שלנו ושל קבוצת החברות שלנו, לנציגים ולמשתמשים מורשים אחרים בארגוני הלקוחות שלנו, וללקוחות ומשתמשים אפשריים בשירות של מייבאנדלס, כאחת.
 7. הצהרת הפרטיות שלנו מסבירה, לדוגמה, מהם סוגי הנתונים האישיים שאנו מעבדים, כיצד אנו מעבדים נתונים אישיים וכיצד אתה יכול לממש את זכויותיך כמי שהמידע אודותיו )לדוגמה, זכות להתנגד, זכות גישה אחדים מהשירותים שלנו עשויים להיות כפופים למדיניות פרטיות נפרדת. אם מדיניות פרטיות נפרדת חלה על שירות מסוים, אנו נפרסמה בקשר לשירות הנדון.
 8. הצהרת פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת על מנת לשקף שינויים בנוהגים של עיבוד נתונים או מסיבות אחרות. תוכל למצוא גרסה עדכנית באתר. לא נעשה שינויים מהותיים בהצהרת פרטיות זו או נפחית את זכויות המשתמשים לפי הצהרת פרטיות זו מבלי לתת הודעה על כך.

בעל/י שליטה בנתונים

 1. הצהרת פרטיות זו חלה על עיבוד נתונים אישיים שמיי באנדלס מבצעת.
 2. מיי באנדלס בע”מ פועלת כבעלת שליטה בנתונים ביחס לעיבוד נתונים אישיים של משתמשים פירוש הדבר שמייבאנדלס וחברות הקבוצה קובעות ביחד את המטרות והאמצעים לעיבוד הנתונים האישיים.

פרטי קשר של מייבאנדלס

 1. מייבאנדלס מינה קצין הגנת נתונים אליו תוכלו ליצור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות הנ”ל בכתובת המייל הבאה: [email protected]


הנתונים האישיים המעובדים ומקורות הנתונים

 1. הנתונים האישיים הנאספים ומעובדים על ידינו נחלקים לשתי קטגוריות כלליות של נתונים: נתוני משתמש ונתונים אנליטיים.

נתוני משתמש

 1. נתוני משתמש נאספים ישירות ממך או מהארגון שלנו שמטעמו אתה משתמש בשירות של מיי באנדלס (“הארגון”)’ לפי העניין. אנו אוספים נתוני משתמש מהמשתמשים שלנו ומהארגון במגוון דרכים, לרבות, לאחר כריתת הסכם שירות עם הארגון או כשמשתמשים נרשמים לשירותים של מייבאנדלס, נרשמים לעלון החדשות שלנו או ממלאים טופס. זאת ועוד, נא רשום לפניך שאנו אוספים את פרטי כל העסקאות והתשלומים שאתה מבצע בשירות של מייבאנדלס.
 2. נתוני המשתמש נחוצים על מנת להשתמש בשירותים של מייבאנדלס, הנתונים האישיים הבאים אשר נאספים ומעובדים על ידינו חיוניים לביצוע ההולם של החוזה ביננו לבינך וכן למען האינטרס הלגיטימי שלנו בעודנו ממלאים את ההתחייבויות החוזיות שלנו כלפי ארגוני  הלקוחות שלנו ועל מנת שנמלא את חובותינו החוקיות.
 3. לאחר כריתת הסכם השירות ביננו לארגון  , הארגון   ימסור לנו את השם וכתובת הדוא”ל המלאים שלך.
 4. כאשר אתה נרשם לשירותים של מייבאנדלס ויוצר חשבון משתמש, עליך למסור לנו את המידע הבא:
  1. שם מלא מספר טלפון כתובת דוא”ל וכתובת פיזית.
  2. מידע אודות אמצעי התשלום שלך, כגון מספר אמצעי התשלום שלך ותאריך התפוגה של אמצעי התשלום שלך (נדרש על מנת להזמין חבילה באמצעות השירותים של מייבאנדלס, אולם המספר אינו מאוחסן על ידי מייבאנדלס, מכיוון שמייבאנדלס משתמשת בספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי לצורך עיבוד התשלומים.)
 5. נתוני משתמש שאתה מוסר לנו מרצון חווית המשתמש או הצרכן שלך תוכל להשתפר אם תמסור לנו את המידע הבא:
  1. מידע נוסף בנוגע לחשבון
  2. תמונה או כתובת למסירה
  3. נתונים על מיקום )אם אתה מסכים לעיבוד נתוני המיקום שלך(
  4. מידע אחר שאתה מספק בעת יצירת חשבון משתמש או מאוחר יותר בעת שינוי פרופיל החשבון שלך
  5. מידע אחר
 6. אנו עשויים לעבד גם מידע אחר שתמסור לנו מרצונך, כגון: מידע שתספק כשאתה מדרג את השירותים שלנו בחירה להצטרף או לא להצטרף בעניינים שיווקיים מידע שתספק בטלפון או בדואר אלקטרוני או בצ’אט שתנהל אתנו לרבות הקלטת שיחות שאתה מנהל עם שירות הלקוחות שלנו.
 7. בנוסף לנתוני משתמש שנאספים ממך ומהארגון, אנו מעבדים נתונים אישיים מסוימים של צדדים שלישיים שהם ספקי שירותים, אודותיך.
 8. אם אתה מתחבר לחשבון שלך באמצעות פייסבוק, פייסבוק משתפת אותנו מידע אישי אודותיך, כגון תמונת הפרופיל שלך, מדגם של החברים שלך בפייסבוק ושל הזהות שלך בפייסבוק.

נתונים אנליטיים

 1. הגם שאיננו משתמשים בדרך כלל בנתונים אנליטיים על מנת לזהות אותך כיחיד, לפעמים אתה עשוי להיות מוכר מתוך המידע, לבדו או כשהוא משולב או מקושר לנתוני משתמש. במצבים אלה, אפשר לראות בנתונים האנליטיים נתונים אישיים לפי הדינים החלים ואנו ננהג בנתונים אלה כבנתונים אישיים.
 2. אנו עשויים לאסוף באופן אוטומטי את הנתונים האנליטיים הבאים כשאתה מבקר או מצוי בקשר עם השירותים של מייבאנדלס: מידע על מכשיר. אנו אוספים את המידע הבא אודות ההתקן הטכני שאתה משתמש בו כשאתה משתמש בשירותים של מייבאנדלס:
  1. מכשיר ומספר זיהוי של המכשיר,
  2. IMEI של התקן.
  3. מדינה כתובת IP
  4. סוג דפדפן וגרסה מערכת הפעלה ספק שירותי אינטרנט
  5. מזהה פרסום של ההתקן שלך
  6. מזהה מבקר

מידע על שימוש

 1. אנו אוספים מידע על השימוש שלך בשירותים של מייבאנדלס, כגון: משך הזמן שבילית בשירותים של מייבאנדלס האינטראקציה עם השירותים של מייבאנדלס, מידע על ההזמנות שביצעת באמצעות השירותים של מייבאנדלס, כתובת הURL- של אתר האינטרנט שביקרת בו לפני או אחרי שביקרת בשירותים של מייבאנדלס, תאריך וזמן של הביקורים שלך בשירותים של מייבאנדלס המדור של השירותים של מייבאנדלס בו ביקרת החבילה שחיפשת כשהשתמשת בשירותים של מייבאנדלס אנחנו משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון מידע אנליטי ואחר כאשר המשתמשים מבקרים בשירותיה של מייבאנדלס.
 2. מייבאנדלס כולל Web Beacons-ו Cookies
 3. Cookies הן קבצי טקסט קטנים הנשלחים למכשיר שלך, מאוחסנים בו ומאפשרים לנו לזהות מבקרים בשירותים של מייבאנדלס ובכך מקלים על השימוש בשירותים של מייבאנדלס ויוצרים מידע מקובץ על המבקרים שלנו. מידע זה מסייע לנו לשפר את השירותים של מייבאנדלס ולתת שירות טוב יותר למשתמשים שלנו. cookies אינן פוגעות במכשיר או בקבצים שלך. אנו משתמשים ב- cookies על מנת להתאים את השירותים של מייבאנדלס ואת המידע שאנו מספקים לתחומי העניין של כל אחד מהמשתמשים שלנו. חלק מה- cookies נחוצים על מנת לאפשר חווית משתמש והרצה חלקה בשירותים של מייבאנדלס והשימוש ב- cookies נעשה, לדוגמה, על מנת לזכור את בחירת השפה והמדינה שלך. Cookies אחרים משמשים לאיסוף מידע על אופן השימוש בשירותים של מייבאנדלס, לדוגמה, על התכנים שזוכים לביקורים תדירים, על מנת לשפר את השירותים של מייבאנדלס. אפשר גם שנשתמש ב- cookies בכדי לשרת את הפרסומות שלנו בשירותים של מייבאנדלס או בפלטפורמות נבחרות של צדדים שלישיים.
 4. המשתמשים יכולים להגדיר את הדפדפן שלהם כך שיסרב ל- cookies, או יתריע כאשר יש שימוש בעל משלוח cookies.
 5. לדוגמה, הקישורים הבאים מספקים מידע כיצד להתאים את הגדרות הcookies- באחדים מהדפדפנים הנפוצים:
  Safari Google Chrome Internet Explorer
  (Mozilla Firefox (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US
 6. נא רשמו לפניכם שחלקים מהשירותים עשויים לא לתפקד כראוי אם אתם מסרבים לשימוש ב cookies.
 7. beacons -web היא טכנולוגיה המאפשרת לזהות קוראי אתרים ודוא”ל על מנת לזהות, לדוגמה, האם הודעת דוא”ל נקראה.

שירותי אנליטיקה של רשת

 1. השירותים של מייבאנדלס משתמשים בכלים אנליטיים של גוגל ובשירותים אנליטיים אחרים של רשתות על מנת לייצר נתונים ודוחות אנליטיים על שימוש של מבקרים ועל מנת לסייע לשפר את השירותים של מייבאנדלס. לסקירה כללית של Analytics Google.
 2. בשימוש אי אפשר לבחור .Google Analytics -בקרו נא ב: ,((http://www.google.com/analytics/#?modal_active=none Google Analytics opt-out add-on הדפדפן הבא תוסף הוספת ידי על Google Analytics
 3. .((https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en&ref_topic=2919631
 4. פרסום ומזהי מבקרים השירותים של מייבאנדלס עושים שימוש במזהים שעברו עילום שם על מנת לחזות את השימוש שלך באפליקציה ואת ההעדפות שלך.
 5. אתה יכול לבחור שלא ייעשה שימוש ביחס אליך במזהים אלה על ידי שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה שלך, כך:
  1. אפשר להגביל מעקב על ידי מפרסמים במכשירים ניידים שפועלים במערכת הפעלה iOS על ידי הדלקת לשונית של הגבלת מעקב פרסום )הגדרות ← פרטיות ← פרסום ← הגבלת מעקב פרסום.( לסקירה כללית ומידע נוסף על מזהה פרסום, נא עיין באתר פרסום ופרטיות של אפל. 
  2. אפשר לנטרל מזהה מבקר של מיי באנדלס במכשירים ניידים שפועלים במערכות הפעלה iOS ואנדרואיד על ידי שינוי ההגדרות (ל- :iOS הגדרות ← מייבאנדלס ← הגדרות של מייבאנדלס ← הגבלת מעקב, ולאנדרואיד: אפליקציית מייבאנדלס ← לשונית פרופיל ← אייקון הגדרות בפינה הימנית העליונה.)

מטרות ובסיסים לגיטימיים לעיבוד הנתונים האישיים שלך

 1. מטרות ישנן מספר מטרות לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי מייבאנדלס:
 2. לספק את השירותים של מייבאנדלס ולבצע את ההתחייבויות הסכמיות שלנו (בסיס חוקי: ביצוע הסכם ואינטרס לגיטימי)
 3. מייבאנדלס מעבדת את הנתונים האישיים שלך על מנת שתוכל להציע לך את השירותים של מייבאנדלס לפי ההסכם בינך לבין מייבאנדלס או בין הארגון   למייבאנדלס.
 4. אנו משתמשים בנתונים על מנת, לדוגמה, לטפל בתשלומים שלך או בכל החזרים )לפי העניין( ולספק לספקים שלנו את המידע הנחוץ על מנת להכין ולספק את ההזמנה שלך. אם אתה יוצר קשר עם שירות הלקוחות שלנו, אנו נשתמש במידע שתספק לנו על מנת להשיב על שאלותיך או לפתור את התלונה שלך.
 5. לצורך החובות החוקיות שלנו (בסיס חוקי: ציות לחובות חוקיות) מייבאנדלס מעבדת נתונים על מנת לאפשר ניהול ומילוי החובות החוקיות שלנו. זאת, לרבות עיבוד נתונים לצורך קיום חובותינו לנהל ספרי חשבונות ולמסור מידע לרשויות הרלוונטיות, כגון רשויות המס.
 6. לצורך טיפול בתביעות והליכים משפטיים (בסיס חוקי: אינטרס לגיטימי) מייבאנדלס רשאית לעבד נתונים אישיים בקשר לטיפול בתביעות, גביית חובות והליכים משפטיים. אנו עשויים לעבד נתונים גם על מנת למנוע תרמית, שימוש לרעה בשירותים ובנתונים שלנו ולצורך אבטחת הרשת.
 7. לצורך תקשורת עם לקוחות ושיווק (בסיס משפטי: אינטרס לגיטימי) מייבאנדלס תעבד את הנתונים האישיים שלך על מנת ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים של מייבאנדלס ולהודיע לך על שינויים בקשר אליהם. הנתונים האישיים שלך ישמשו גם לצורך שיווק השירותים של מייבאנדלס אליך.
 8. לשיפור האיכות וניתוח מגמות (בסיס משפטי: אינטרס לגיטימי) אנו עשויים גם לעבד מידע אודות השימוש שלך בשירותים של מייבאנדלס על מנת לשפר את האיכות של השירותים של מייבאנדלס, לדוגמה, על ידי ניתוח מגמות שונות בשימוש בשירותים של מייבאנדלס. על מנת להבטיח שהשירותים שלנו עולים בקנה אחד עם הצרכים שלך, אפשר שנשתמש בנתונים שלך לעניינים כגון סקרי שביעות רצון של לקוחות. כשאפשרי, נשתמש לצורך כך רק בנתונים מקובצים, שאינם מאפשרים זיהוי אישי.
 9. הבסיס המשפטי לעיבוד מייבאנדלס תעבד את הנתונים האישיים שלך על מנת לבצע את ההתחייבויות החוזיות שלנו כלפיך או כלפי הארגון ועל מנת למלא את החובות החוקיות שלנו. זאת ועוד, אנו נעבד את הנתונים האישיים שלך כמתחייב מהאינטרס הלגיטימי שלנו לנהל, לתחזק ולפתח את העסק שלנו וליצור ולשמר קשרי לקוחות. כשנבחר להשתמש בנתונים שלך על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלנו, אנו נשקול את האינטרסים שלנו מול זכותך לפרטיות, ולדוגמה, נאפשר לך דרך קלה לבחור לא לקבל את חומרי השיווק שלנו ונשתמש בנתונים שעברו בעילום שם ואינם מאפשרים זיהוי אישי כל אימת שאפשר.
 10. בחלקים מסוימים של השירותים של מיי באנדלס, אתה עשוי להתבקש לתת הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים. במקרה כזה, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת.
 11. התחברות, גישה או שימוש בשירות של מיי באנדלס, אתה נותן את הסכמתך לתנאים המפורטים בהצהרת פרטיות זו, לרבות לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש בנתונים האישיים שלך אשר נאספים כחלק מהשירות של מייבאנדלס. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי לגשת לשירותים של מייבאנדלס ו/או להשתמש בהם. בנוסף, הנך מאשר ומסכים שאינך נדרש לספק לנו את הנתונים האישיים שלך אלא עושה כן מרצונך.

נמענים

 1. אנו נשתף בנתונים האישיים שלך רק בתוך קבוצת החברות של מיי באנדלס, אם וככל שנחוץ באופן סביר לצורך הצהרת פרטיות זו.
 2. לא נשתף צדדים שלישיים שמחוץ לארגון של מיי באנדלס בנתונים האישיים שלך אלא אם מתקיימות איזו מהנסיבות הבאות:
 3. למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו ולספקי שירותים מורשים.
 4. במידה שצדדים שלישיים (כגון מסעדות המכינות את ההזמנות שלך, שירותי המשלוחים של הספקים המספקים את ההזמנה שלך והארגון שאפשר שישלם עבור ההזמנה שלך) זקוקים לגישה לנתונים אישיים על מנת שנוכל לבצע את השירותים של מייבאנדלס, אנו נספק לצדדים שלישיים אלה את הנתונים שלך. זאת ועוד, אנו עשויים לספק את הנתונים האישיים שלך לצדדים הקשורים אלינו או לספקי שירותים מורשים המבצעים עבורנו שירותים (לרבות אחסון נתונים, ניהול חשבונות, מכירות ושיווק)
 5. על מנת לעבד אותם עבורנו ולספקי שירותי תשלום על מנת לעבד את התשלומים שלך אלינו.
 6. כאשר נתונים מעובדים על ידי צדדים שלישיים עבור מייבאנדלס, מייבאנדלס תנקוט באמצעים ארגוניים וחוזיים מתאימים על מנת להבטיח שהנתונים שלך יעובדו רק למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו ובהתאם לכל החוקים והתקנות החלים ובכפוף להנחיות ולחובות המתאימות שלנו לשמור על סודיות ולנקוט אמצעי אבטחה.
 7. עליך לזכור שאם אתה מספק נתונים אישיים ישירות לצד שלישי, לדוגמה באמצעות קישור בשירותים של מייבאנדלס, העיבוד מבוסס בדרך כלל על המדיניות והסטנדרטים של הצד השלישי.
 8. מסיבות משפטיות ולצורך הליך משפטי
 9. אנו עשויים לשתף בנתונים האישיים שלך צדדים שלישיים מחוץ למייבאנדלס, אם אנו מאמינים בתום לב שהגישה לנתונים האישיים והשימוש בהם נחוצים באופן סביר על מנת: (i) לעמוד בדרישות כל דין חל, תקנות ו/או צו של בית משפט; (ii) לגלות, למנוע, או לטפל בדרך אחרת בתרמית, פשע, או בעיות אבטחה או בעיות טכניות; ו/או (iii) להגן על אינטרסים, נכסים או על הביטחון של מייבאנדלס, המשתמשים או הציבור ככל שהדבר הוא בהתאם לחוק. כשהדבר אפשרי, נודיע לך על עיבוד כזה.
 10. מסיבות לגיטימיות אחרות.
 11. אם מייבאנדלס תהיה מעורבת במיזוג, רכישה או מכירה של נכסים, ייתכן שנעביר את הנתונים האישיים שלך לצד השלישי המעורב. עם זאת, נמשיך להבטיח את הסודיות של כל הנתונים האישיים. נודיע לכל המשתמשים הנוגעים בדבר כאשר הנתונים האישיים הועברו או הוכפפו להצהרת פרטיות שונה.
 12. בהסכמה מפורשת שלך.
 13. נשתף בנתונים האישיים שלך צדדים שלישיים מחוץ למייבאנדלס כשנקבל את הסכמתך המפורשת לכך. יש לך זכות לבטל הסכמה כזו בכל עת ללא תשלום על ידי יצירת קשר עמנו.

תקופת האחסון

 1. מיי באנדלס אינה מאחסנת נתונים אישיים שלך לתקופה ארוכה מהמותר והנחוץ באופן חוקי על מנת לספק את השירותים של מייבאנדלס או חלקים רלוונטיים מהם. תקופת האחסון תלויה באופי המידע ובמטרות העיבוד. התקופה המרבית עשויה אפוא להשתנות בהתאם לשימוש.
 2. מרבית הנתונים האישיים בקשר לחשבון משתמש של משתמש בשירותים של מיי באנדלס יימחקו לאחר חלוף 90 יום ממחיקת חשבון המשתמש על ידי המשתמש מהשירותים של מייבאנדלס. לאחר מכן, ייתכן שחלק מהנתונים אישיים המתייחסים לחשבון משתמש של משתמש בשירותים של מיי באנדלס יאוחסנו רק כל עוד שעיבוד כזה נדרש לפי דין או נחוץ בסבירות על מנת לקיים את החובות החוקיות שלנו או בשל אינטרסים לגיטימיים כגון טיפול בתביעות, ניהול ספרי חשבונות, דיווח פנימי והתאמות. כל הנתונים האישיים בקשר לחשבון משתמש של משתמש בשירותים של מיי באנדלס יימחקו לאחר חלוף 10 שנים לאחר שהמשתמש ימחק את חשבון המשתמש שלו מהשירותים של מיי באנדלס, מלבד במקרים נדירים בהם הנתונים האישיים נחוצים, כגון לצורך הליכים משפטיים.
 3. אנו נאחסן נתונים אנליטיים של משתמשים שאין להם חשבון בשירותים של מיי באנדלס למשך תקופה של 90 יום.

הזכויות שלך

 1. יש לך זכות גישה לנתונים האישיים שלך המעובדים על ידינו ולקבל מידע עליהם. אנו נאפשר לך לעיין בנתונים מסוימים באמצעות חשבון המשתמש שלך בשירותים של מייבאנדלס או לפי בקשה לקבל עותק של הנתונים האישיים שלך.
 2. יש לך זכות לבטל הסכמה במקרה שהעיבוד יהיה מבוסס על הסכמה שניתנה על ידי המשתמש, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת ללא תשלום. ביטול הסכמה עשוי להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של מייבאנדלס. ביטול ההסכמה לא ישפיע על חוקיות העיבוד אשר נעשה על יסוד הסכמתך, לפני ביטולה.
 3. תוכל לתקן או לעדכן חלק מהנתונים האישיים שלך באמצעות חשבון המשתמש שלך בשירותים של מייבאנדלס.
 4. באפשרותך לבקש מאיתנו למחוק את הנתונים האישיים שלך מהמערכות שלנו. אנו נמלא אחר בקשה כזו אלא אם יש לנו טעם לגיטימי לא למחוק את הנתונים.
 5. זכות להתנגד יש לך זכות להתנגד לשימוש מסוים בנתונים האישיים שלך אם נתונים אלה יעובדו למטרות אחרות מלבד הנחוץ לביצוע השירותים של מייבאנדלס או למילוי חובה חוקית. אם תתנגד לעיבוד נוסף של הנתונים האישיים שלך, הדבר עשוי להוביל להפחתת האפשרויות להשתמש בשירותים של מייבאנדלס.
 6. יש לך זכות להגביל את העיבוד אתה רשאי לבקש מאתנו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים למשל כאשר בקשה למחיקת נתונים, תיקון או התנגדות תלויות ועומדות ו/או כשאין לנו בסיס לגיטימי לעבד את הנתונים שלך. אולם בקשה כזו עלולה להוביל להפחתת האפשרויות השתמש בשירותים של מייבאנדלס.
 7. יש לך זכות לקבל את הנתונים האישיים שסיפקת לנו בעצמך במבנה ובמתכונת מקובלת ולהעבירם באופן עצמאי לצד שלישי.
 8. כיצד להשתמש בזכויות שלך תוכל להשתמש בזכויות שלעיל על ידי משלוח מכתב או הודעת דוא”ל אלינו, לכתובות שלעיל, ובהם המידע הבא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא”ל ומספר טלפון. אנו עשויים לבקש מסירה של מידע נוסף שהכרחי לזהות את המשתמש. אנו עשויים לדחות, או לחייב בתשלום, עבור בקשות שחוזרות על עצמן באופן לא סביר, חריגות או לא מבוססות על פניהן.

שיווק ישיר

 1. למשתמש שמורה הזכות לאסור עלינו להשתמש בנתונים האישיים של המשתמש לצורך שיווק ישיר, מחקרי שוק ואפיונים לפי חתכים לצורך שיווק ישיר על ידי פניה אלינו לכתובות שצוינו לעיל או על ידי שימוש בתכונות שבשירותים של מייבאנדלס או על ידי בחירה באפשרות לא להיכלל ברשימת תפוצה המוצעת בקשר לכל מסר של שיווק ישיר.

רישום והעברת מידע למיי באנדלס בע”מ

 1. חלק מהשירותים ו/או מההטבות, הניתנים במסגרת האתר ו/או הרכישה באתר ו/או במסגרת אמצעי המדיה החברתית השונים, כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ”ב (להלן: “אמצעי מדיה חברתית”) ו/או במסגרת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או במסגרת מבצעים וקמפיינים מסוימים, טעונים מסירת מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, פרטי אמצעי תשלום, מיקום, דרכי ההתקשרות וכתובת דואר האלקטרוני. מובהר כי אין חובה למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצון חופשי ובהסכמתו של משתמש הקצה. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא יוכל משתמש הקצה לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות. לדוגמא, ללא מסירת מלוא הפרטים לא יוכל להירשם לאתר ולבצע רכישה, ללא מסירת כתובת דוא”ל לא יוכל לקבל את הניוזלטר של מיי באנדלס בע”מ ו/או להצטרף למועדון הלקוחות שלה (ובתוך כך, גם לזכות בהטבות שונות ממנה) (להלן יחדיו “מסירת המידע”).
 2. משתמש הקצה מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או אשר ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו זו עם מיי באנדלס בע”מ ו/או במסגרת השימוש שיעשה באתר ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או בהרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים (להלן: “הנתונים”), ישמר במאגרי המידע הרשומים של מיי באנדלס בע”מ, המשמשים בין היתר למטרות הבאות: דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר; מחקר; מתן שירות ללקוחות; ניהול מועדון לקוחות; ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות והתאמת חווית המשתמש הקצה באופן אישי ללקוח.
 3. משתמש הקצה מאשר ומסכים כי המידע שמסר למיי באנדלס בע”מ ו/או המידע אשר ייאסף אודותיו אגב רכישת מוצרים ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או בהרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים כאלו ואחרים, ישמר במאגרי המידע של מיי באנדלס בע”מ וישמש, בין היתר, לניהול השירות וייעול הקשר עמו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, טיוב והעשרת נתונים, לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית, באתר ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים ו/או במסגרת מועדון הלקוחות של מיי באנדלס בע”מ ו/או במסגרת הניוזלטר, וזאת, בין היתר, לשם שיפור חווית הלקוח בכלל ושימושו בכל אלו בפרט, ולעיבוד מידע למטרות אלו ובהתאם למטרות המאגרים של מיי באנדלס בע”מ.
 4. משתמש הקצה מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או בהרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או קמפיינים מסוימים, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.
 5. בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמש הקצה. חלק מהמידע מזהה את משתמש הקצה באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, המוצרים שמשתמש הקצה ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו את משתמש הקצה ועוד. זהו מידע שמשתמש הקצה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומו של משתמש הקצה לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה את משתמש הקצה באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של משתמש הקצה (מדובר על מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמת העמודים בהם צפה משתמש הקצה, ההצעות והמוצרים שעניינו את משתמש הקצה וכן מידע הנאסף על משתמש הקצה בזמן גלישתו באתר).
 6. מיי באנדלס בע”מ אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות משתמש הקצה שהתקבל שלא באמצעות משתמש הקצה, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים או אתרים או בתי העסק, לרבות אלה המוצגים באתר ואשר אינם בשליטת מיי באנדלס בע”מ. בכל מקרה של ספק, על משתמש הקצה לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, אתר או גוף מסחרי.
 7. ידוע למשתמש הקצה כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה בהסכמה ומרצון חופשית.

איסוף ושימוש במידע

 1. מיי באנדלס בע”מ רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי משתמש הקצה במהלך ביצוע פעולה באתר, אף אם לא השלים אותה (דוגמת מילוי טופס או רכישה), ו/או במידע אשר הצטבר אודות משתמש הקצה, לרבות במהלך השימוש באתר ולרבות במהלך הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או במהלך הרשמתו לניוזלטר ו/או במהלך השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים (כולם יחדיו מהווים חלק מהנתונים כהגדרתם לעיל), על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש הקצה), וכן את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או במסגרת איזה מהשירותים הנוספים שמציעה מיי באנדלס בע”מ (מועדון הלקוחות, ניוזלטר וכיוצ”ב), וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם משתמש הקצה, בכלל דרכי ההתקשרות עמו, וכן לשם עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או לשירותים המוצעים על ידי מיי באנדלס בע”מ או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש למיי באנדלס בע”מ שיתוף פעולה עסקי.
 2. בנוסף, ובהתאם למטרות המאגרים, רשאית מיי באנדלס בע”מ לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש הקצה באופן אישי.
 3. כמו כן, רשאית מיי באנדלס בע”מ לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת משתמש הקצה ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לניהול וייעול הקשר עם משתמש הקצה כאמור, וכן לשם יצירת קשר עם משתמש הקצה במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע, המוצרים, המבצעים והתכנים שמיי באנדלס בע”מ תציע, במסגרת האתר ו/או במסגרת דיוור מכל סוג (ובכל סוגי המדיה, לרבות המדיה החברתית), במסגרת מועדון הלקוחות ו/או הניוזלטר ו/או ההשתתפות במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים, למשתמש הקצה באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות של משתמש הקצה למיי באנדלס בע”מ והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה מיי באנדלס בע”מ רשאית לשלוח למשתמש הקצה, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר משתמש הקצה ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של מיי באנדלס בע”מ, לרבות מידע מותאם לצרכי משתמש הקצה על פי פילוח הנתונים ועיבודם. משתמש הקצה יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.

שימוש ב-Cookies

 1. מיי באנדלס בע”מ יכול ותשתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של משתמש הקצה וכן לצרכי אבטחת מידע.
 2. משתמש הקצה יכול להימנע מקבלת “עוגיות” באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט.
 3. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של משתמש הקצה יוצר לפי פקודה ממחשבי מיי באנדלס בע”מ. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר משתמש הקצה, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שמשתמש הקצה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של משתמש הקצה באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם.
 4. האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבור משתמש הקצה את חווית הגלישה.
 5. מסירת נתונים במערכת הטלפונית של החברה תהווה אישור מלא של תנאי השימוש בפלטפורמה.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. מיי באנדלס בע”מ, תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את משתמש הקצה בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת משתמש הקצה, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
  1. על פי דרישת משתמש הקצה ו/או בהסכמתו המפורשת
  2. לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע משתמש הקצה באתר; 
  3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם מיי באנדלס בע”מ. 
  4. בכל מקרה בו הפר משתמש הקצה את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע משתמש הקצה או ניסה לבצע משתמש הקצה ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין. 
  5. במקרה בו העברת פרטי משתמש הקצה נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמו ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמו. בהקשר זה, ידוע כי מיי באנדלס בע”מ עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש בפרטי התשלום שיוזנו בפלטפורמה.
  6. בשל צו שיפוטי המורה למיי באנדלס בע”מ למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  7. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין משתמש הקצה ו/או מי מטעמו לבין מיי באנדלס בע”מ ו/או מי מטעמה.
  8. בכל מקרה בו תסבור מיי באנדלס בע”מ כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של מיי באנדלס בע”מ ו/או מי מטעמה ו/או של משתמש הקצה ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
  9. במקרה בו העבירה ו/או המחתה מיי באנדלס בע”מ לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי משתמש הקצה, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות מיי באנדלס בע”מ להעביר לצדדים שלישים מידע אינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את משתמש הקצה בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

 1. אנו משתמשים באמצעי הגנה מנהליים, ארגוניים, טכניים ופיזיים להגנה על הנתונים האישיים שאנו אוספים ומעבדים.
 2. האמצעים כוללים, לדוגמה, במקרים המתאימים, הצפנה, עילום שם, חומות אש, מתקנים מאובטחים ומערכות אפשור גישה. אמצעי בקרת האבטחה שלנו נועדו לשמור על רמה נאותה של סודיות נתונים, שלמות הנתונים, זמינותם, עמידות ויכולת אחסונם. אנו בודקים באופן סדיר את השירותים של מייבאנדלס, המערכות והנכסים האחרים על מנת לאתר נקודות תורפה באבטחה עליהם.
 3. אם למרות אמצעי האבטחה, תתרחש פגיעה באבטחה שסביר שתהיה לה השפעה שלילית על פרטיות המשתמשים, אנו נודיע על הפגיעה באבטחה בהקדם האפשרי למשתמשים הנוגעים בדבר ולצדדים המושפעים האחרים, וכן לרשויות הנוגעות בדבר, כשהדבר נדרש לפי החוקים החלים על הגנה על נתונים.
 4. מיי באנדלס בע”מ מאבטחת את האתר ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שפעילותה של מיי באנדלס בע”מ מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, מיי באנדלס בע”מ אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה (ובלבד שמיי באנדלס בע”מ נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).

זכות לעיון במידע

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
  אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי מיי באנדלס בע”מ משמש לצורך פניה אישית אל משתמש הקצה, זכאי משתמש הקצה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע, כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל מיי באנדלס בע”מ באמצעות לשונית “צור קשר” באתר, או לחילופין ניתן לפנות בדואר אלקטרוני [email protected]
  בכל תכתובת למיי באנדלס יש לכלול פרטים מלאים לרבות, כתובת ודוא”ל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של הבקשה למיי באנדלס